Móng hãm xu páp Mazda 2, 3, 6, CX3, CX30, CX5, CX8, CX9

  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Mã sản phẩm: PE0112123
  • Loại xe: Mazda 2, 3, 6, CX3, CX30, CX5, CX8, CX9
  • Bảo hành: Chính hãng